Robbschermen.nl

Bij het maken van Robbschermen.nl was het belangrijk dat de website makkelijk bereikbaar en navigeerbaar was. Het was ook belangrijk dat het op mobiel en tablet goed toonbaar was.

Waarbij de vorige versie niet responsive was en erg druk, is het nu wel responsive en simpel met meer features dan ervoor.

Een extra feature is bijvoorbeeld: een Google map toevoegen op de pagina waar het nodig is. Of Google analytics om bij te houden hoeveel bezoekers de website nou eigelijk krijgt.

Via de home pagina is alles makkelijk toegankelijk; zoals Een stuk over robbschermen, het laatste nieuws, de gallery en het inschrijf formulier.

View case